За Нас

Ние, екипът на счетоводна къща СИСТЕРА сме  сплотени, силно мотивирани, отлични специалисти. Осигуряваме непрекъснато усъвършенстване на качеството на предлаганите услуги чрез допълнителни обучения и квалификации. За качественото и добро обслужване и защита на интересите на нашите клиенти, ползваме и услугите на външни специалисти в областта на одита, счетоводството и правото.

Стараем се винаги да бъдем гъвкави спрямо постоянно променящата нормативната база, уреждаща съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводство, данъци и осигуряване, както и към очакванията на нашите клиенти. Имаме опит в много сфери на стопанския живот – производство, външна и вътрешна търговия, ресторантьорство, транспорт, реклама, информационни услуги, консултантски услуги, сдружения с идеална цел (фондации, асоциации и т.н.), свободни професии.

Ние  гарантираме, че нашите клиенти получават специално отношение,  нужното внимание, бързи решения на  проблемите и отговори на интересуващите ги въпроси. Доказателство за това са наши клиенти, с които работим вече повече от 15 години.

Вашият коментар